اردوی پینت بال

  • زمان: تابستان ۹۸
  • هدف: ایجاد شور و نشاط دانش‌آموزان