اردوی کارتینگ

  • زمان برگزاری: تابستان ۹۸
  • هدف: ایجاد روحیه شور و نشاط در دانش‌آموزان