کلیپ توضیح و آموزش کار نرم افزار Cam Scaner جهت تهیه فایل pdf از پاسخ آزمون ها و ارسال برای شماره اعلام شده در واتساپ

لینک دانلود نرم افزار:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.intsig.camscanner&ref=share

تذکر:

دانش آموزان دقت داشته باشند به هنگام ارسال فایل pdf از پاسخ ها حتماً نام فایل را به صورت زیر وارد کرده و سپس ارسال نمایید:

نام آزمون – پایه تحصیلی – نام دانش آموز

مثال:

علوم – هفتم – نوروزی

⇓مشاهده کلیپ آموزشی ⇓