معرفی دانش آموزان برتر آزمون خیلی سبز

زمان برگزاری: یکشنبه 9/17 و دوشنبه 98/9/18

اهداف:

  •   ایجاد حس رقابت در دانش آموزان
  • تشویق و تقدیر از برترین‌های آزمون