کارگاه رباتیک

  1. مهارت دست ورزی
  2. توانایی کار با ابزار
  3. تقویت فکر و ذهن
  4. پرورش قدرت خلاقیت