نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
شماره شناسنامه*  
پایه
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
توضیحات  
نسبت
 


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
پایه
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
توضیحات


مشخصات افراد خانواده