جلسه توزیع کارنامه دانش آموزان پایه نهم و تقدیر از نفرات برتر علمی و فرهنگی برگزار شد.

شیوه نامۀ اجرایی آزمونهای کلاسهای هفتم، هشتم و نهم