برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم